In de onderstaande tabel staan de overzichten van de contributie voor het seizoen 2018/2019

Categorie bedrag
Senioren*  € 335,00
Jeugd A* € 225,00
Jeugd B* € 205,00
Jeugd C* € 195,00
Mini/CMV* € 175,00
Recreanten € 235,00
Zitvolleybal  € 235,00

* Voor leden die meer dan 1x/week trainen wordt de contributie met €30 verhoogd

De peildatum voor de jeugdleeftijden is 1 oktober

Voor (voltijds) studenten bestaat een kortingsregeling (10% op de verenigingscontributie). Stuur een kopie van je inschrijfbewijs 2016-2017 naar de ledenadministratie om hiervoor in aanmerking te komen. 

Het rekeningnummer van de vereniging is: NL41INGB0006037920

Vul voor een automatische incasso dit formulier in

Voor het betalen vanaf een buitenlandse bankrekening gebruik dan deze codes /

If you're paying from a foreign bank account these are the codes you might need:
IBAN: NL41INGB0006037920
BIC/Swift: INGBNL2A

Wanneer je gebruik maakt van de machtiging tot automatische incasso wordt de contributie omstreeks 26 augustus afgeschreven. Bij eventueel meerdere termijnen worden deze op of omstreeks de 1e dag van de daarop volgende maand verwerkt. Machtig je VVA gedurende het seizoen, dan wordt de 1e termijn direct geïncasseerd, eventueel opvolgende termijnen telkens op of omstreeks de 1e van de volgende maand. De laatste termijn is hoe dan ook altijd 4 weken voor het einde van het seizoen.

Veelgestelde vragen over de automatische incasso